top of page

Ehealth gaat een nieuwe vaze in!

Nee, geen typo, ik weet dat je fase schrijft, maar hier betreft het vraaggestuurde adoptie zorgvernieuwing ehealth.

De Ehealthweek is begonnen! Van 21 januari tot 26 januari is er landelijk veel aandacht voor Ehealth. Honderden activiteiten in het hele land. Het ministerie stuurt bewindslieden en medewerkers het land in om poolshoogte te nemen wat de huidige stand van zaken is in de inzet van Ehealth. Vele duizenden maken de tijd één of meer activiteiten te bezoeken.

Een mooi moment deze website een update te geven en de VAZE--aanpak te introduceren. Deze aanpak is een samenstel van methoden en technieken gebaseerd op mijn ‘best practices’ in de afgelopen twintig jaar.

Innovatiekracht beter richten ...

In die 20 jaar in zorginnovatie heb ik mooie resultaten op mijn pad mogen achterlaten bij zorgorganisaties en gemeenten. Een pad van veel samenwerken met de gedreven personen bij die zorgorganisaties, gemeenten en hun leveranciers, maar ook de zoektocht om de innovatiekracht van de zorg beter te richten.

Ontdek op deze vernieuwde website waar die zoektocht tot heeft geleid. Meer weten? Neem dan contact met me op.

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
bottom of page