top of page

Over 30 jaar ...


​In 2047 ben ik zelf 83 jaar als ik nog leef. Groot kans dat ik dan wellicht vanwege mijn vergeetachtigheid voor de keuze sta een geheugenprothese te nemen, de nieuwe ExoCortex van Neuralink. Een lastige keuze want mijn vrouw denkt dat je er niet gelukkiger van wordt.

Afgelopen week maakte Elon Musk bekend betrokken te zijn bij het bedrijf Neuralink. Hij wil een interface tussen de hersenen en internet realiseren en denkt de eerste resultaten in vijf jaar te hebben. Zover is het nog niet, maar de trend is duidelijk.

De film Ghost in the Shell die nu in de bioscopen draait verhaalt over een wereld in 2032 waar deze technologie dominant aanwezig is.

Hoe snel haalt science de fiction in?

De dominante vorm van een computer verandert elke 15 jaar . Begin veertiger jaren begon het met een gebouw (ENIAC) toen rond 1960 een kast (PDP-1) en vanaf 1975 werd het een doos (de PC), in 1990 werd het een boek (laptop), na 2005 de handzame smartphone. We zijn nu hard op weg dat tegen 2020 de horloges, armbanden en brillen (wearables) het overnemen. De volgende stap in de reeks van een steeds kleinere vorm is naar verwachting in 2035 zoiets als de RFID-chip implantaten en rond 2050 heeft iedereen de directe verbinding tussen de hersenen en het internet ... van Neuralink. Wie weet als je nu aandelen koopt dat je dan een mooi pensioen hebt van de opbrengst.

2017

Dertig jaar lijkt ver weg, maar de maatschappij moet zich nu gaan beraden op welke wijze gebruik te maken van deze ontwikkelingen. De mogelijkheden nemen snel toe. We kunnen maar beter goed leren wanneer het toe te passen.

Verhalen vertellen zoals in Ghost in the Shell helpen om vat op het onderwerp te krijgen. Ga daarom zelf eens samen met je naasten of collega's een verhaal verzinnen hoe je het jaar 2047 ziet en deel het, heel ouderwets, door met je vingers opdrachten te geven aan je computer!

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
bottom of page