top of page
Me2018.png
Henry Mulder                Contact

Transitions Suitable for Live

AptaVivar is an initiative from 2008 to address the digital transition of healthcare in the Netherlands. It was all about the human measure in this digital transition. However the transitions on other areas such as transport and energy also the human measure needs attention. Therefor as of 2022 this site transitions from profit to non-profit, from healthcare transition to all transitions and from national to international. It’s a small contribution to embrace the complex tasks at hand.

(Legacy: The original Dutch introduction)

AptaVivar is het initiatief om zorgtechnologie zoals eHealth in al zijn vormen geschikt toe te kunnen passen. Niet gedreven vanuit de "mogelijkheden", die er zeker zijn, maar vanuit het te behalen doel zoals de cliënt of patiënt deze ervaart.

Leren om op een zinvolle en menswaardige wijze gebruik te maken van technologische innovaties.

Mijn persoonlijke aanpak is het resultaat van jarenlange praktijkervaring opgedaan in projecten voor zorg- en welzijnsorganisaties, overheden en samenwerkingsverbanden. Innoveren begint namelijk met de eigen drijfveren en je maatschappelijke betrokkenheid. Ruimte om te leren is het middel om samen het welbevinden, zelfredzaamheid, eigen regie, herstel en participatie van kwetsbare personen te versterken met de nieuwe mogelijkheden. 

 

In die zoektocht heb ik zelf een aantal ervaringen nodig gehad om de juiste richting te vinden.

De eerste ervaring was mijn tweede reis in 2009 naar Peru. In het plaatsje Yanque diep in de Colca vallei was er alleen woensdagsmiddags een verpleegkundige in het dorp. Op andere tijden waren ze voor zorg aangewezen op zorg in Arequipa, ca. 4 uur verderop.  Hoe mooi zou je hier, wat toen ‘zorg op afstand’ heette kunnen toepassen. Het versterkte mijn missie om innovaties geschikt voor het leven te maken en ben toen mijn eigen bedrijf begonnen.

 

De tweede ervaring was de mantelzorg van mijn ouders, en vooral die van mijn ma. Van juni 2005 tot januari 2016 kon ik samen met haar ervaringsdeskundigheid opbouwen. Alles wat ik geleerd had en dagelijks toepaste op het gebied van bedrijfskunde, kwaliteit en technologie kreeg nu voor mij persoonlijke betekenis. Ik weet nu beter wat zorguitkomst is en wat zorgwaarde-creatie inhoudt. In die tijd ontdekte ik het gedachtengoed van Joris Slaets; positief welbevinden en heb die met succes zelf toegepast op ma, en in mijn werk voor In voor zorg!

 

De derde ervaring was het ontdekken van oplossingsgericht werken. Ik stuitte erop als Kort Oplossingsgerichte Therapie (KOT) bij maatschappelijk werkers van De Kern, werkzaam in de gemeente Dalfsen. Deze aanpak sloot goed aan bij de Uitprobeerdienst van de gemeente Dalfsen waarvan ik de projectleider van was. Ik wilde er meer van weten en kreeg de afgelopen jaren die kans bij Aveleijn in Twente. Zij werken al jaren volgens oplossingsgericht werken, geïntroduceerd door Louis Cauffman, en kon het daarom daar gemakkelijk uitbreiden om het toe te passen in de context van zorginnovatie, met name Ehealth. 

 

Samen met al mijn andere werkervaring heeft mij dat gebracht bij het samenstellen van methoden in Vraaggestuurde Adoptie Zorgvernieuwing Ehealth, ofwel de VAZER-aanpak  met oplossingsgericht werken als smaakversterker voor zorginnovatie.

 

 

Foto: Dorpsplein Yanque, Ma en (symbolisch) een creatieve oplossing ('Zelfprotret van een Dromer')

Mensen in hun eigen kracht zetten, hun sociaal netwerk versterken, en laagdrempelig toegang tot zorg. Dat zijn de uitgangspunten om geschikt het leven te leiden. Interactie, observeren en actie door te conceptualiseren en adoptie door motivering en kennis is mijn voorkeurs aanpak tot succes.

In het dagelijks leven realiseer ik het bovenstaande als Strategische Advisuer bij Stichting MedMij, E-health Architect bij Q-Consult Zorg en als vrijwilliger in de energietransitie.

M: +31(0)627 05 4080

Anker 1
Schermafdruk 2019-01-19 17.52.28.png
contact

Bericht ontvangen!

bottom of page