top of page

Stem van de klant

Op Zorginnovatie verschijnt een reeks waarin ik de stem van de klant laat horen over zorginnovaties met voorbeelden uit de praktijk. Wat vinden zij van zorginnovaties? En wat kan je hiervan leren als innovator in de zorg? Op deze vragen krijg je antwoorden en ... tips via deze blog.

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
bottom of page