top of page

eHealth markt is niets nieuws!


Nieuwe markten zijn van alle tijden. Kijk maar in het straatbeeld van Kampen of Amsterdam waar hun Nieuwe Markt in de 17e eeuw is ontstaan of in Rotterdam waar deze eeuw de nieuwe markthal is gerealiseerd.

We hebben dus al vele eeuwen ervaring in het maken van nieuwe markten.

Een kwestie van een initiatief, een besluit, toegangswegen effenen, er voor zorgen dat er wat zinvols is te verkrijgen en evenementen organiseren om publiek te trekken. (In Rotterdam is de markthal zelf een evenement!)

Ook voor eHealth of nieuwe zorg geldt hetzelfde. De zorg is door de eeuwen heen met de tijd meegegaan. Nieuwe zorg in deze eeuw met eHealth is in principe niets nieuws. Kwestie van een initiatief, een besluit, de toegang regelen en zinvolle uitkomsten opleveren in een aantrekkelijk (zorg)aanbod. Logisch.

eHealth ís het organiseren van een nieuwe markt! Die markt ontstaat als er een voor de cliënt een aantrekkelijk zorgaanbod is die uiteraard past binnen de richtlijnen wat goede zorg is en in de bestedingen van verzekeraar, gemeente en cliënt past.

De techniek is maar een klein onderdeel van het geheel. Net als de toegangswegen tot een fysieke markt. Nodig maar niet waar het om gaat.

Kennis om met klantgerichte blik eHealth te gebruiken is de enige voorwaarde voor succes.

Tags:

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
bottom of page