top of page

"Ik ben Briljant ..."

... Mislukt!”. Nou dat begint narcistisch en eindigt dramatisch. Voordat u denkt dat het om een uitspraak van een manisch depressief persoon gaat met een mood swing midden in de zin .... nee.

De aanleiding is de uitreiking afgelopen dinsdag 4 december van de Zorg Award Briljante Mislukking 2018 door het Instituut voor Briljante Mislukkingen. Met MinVWS als gastheer en Roelof Hemmen als dagvoorzitter konden zeven organisaties pitchen waarom zij de Award verdienden.

Het leverde twee winnaars op. Één voor de Juryprijs en een publieksprijs.

Het gaat de oprichters van het instituut (IvBM) om het leren voor, tijdens en na een project of activiteit. Successen zijn leuk, maar je leert het meest van vallen en opstaan. Zoals oprichter Paul Iske zegt: ”Mislukken is een optie”.

Nu mocht ik zelf de Uitprobeerdienst Dalfsen vertegenwoordigen als één van de zeven pitchers. De Uitprobeerdienst creëert de ruimte om kleinschalig maar breed in de samenleving te experimenteren met het vraaggericht toepassen van slimme (leef)technologie.

Bij het experimenteren gaat het regelmatig niet zo als eerst gedacht, ofwel mislukt het toepassen. Maar we leren er juist van, dus volgens het IvBM ben je dan briljant. Persoonlijk doe ik het ervoor.

We hebben de Award niet gewonnen, maar met de analyse door het IvBM van deze vermakelijke casus van de rode jurk, kunnen we weer veel leren. Met name de passage van het systeemfalen:

Dilemma

“Het bestaande aanbod van zorgtechnologie voldoet vaak niet helemaal aan de behoeften die we in de praktijk tegenkomen. Hiervoor moeten leveranciers samen met eindgebruikers hun producten verder kunnen ontwikkelen. Daarnaast wordt er gewezen naar de verpleegzorg, omdat zij te weinig technologie willen gebruiken. Wijzen heeft echter geen zin als de technologie niet aansluit op de vraag van de eindgebruiker. Dit lukt weer niet als beleidsmakers deze afstemming niet faciliteren.”

We gaan daarom:

  1. door met de personen en teams bij betrokken instellingen te reflecteren op de ervaringen,

  2. de slimme technologie leveranciers voeden met de echte stem van de klant,

  3. en samen met andere gemeenten de voorziening Uitprobeerdienst verder in te zetten en doorontwikkelen.

Meedoen?

App maar naar 0627054080

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
bottom of page