top of page

Innovators zijn loosers!


Op 18 november vond in het Evoluon in Eindhoven het imMens 2015 symposium "Innovaties voor de gelukkige mens" plaats. Lezingen over de vraag wat innovaties bijdragen aan het gelukkig maken van de mens. Mooie innovaties die ingezet zijn vanuit het streven het geluk te verhogen passeerden de revue. Anne van VirTASK won de pitch als meest aansprekend voorbeeld.Ook interessant was om te horen hoe verzekeraar VGZ zeker de mogelijkheden ziet maar door, zeg maar gerust de perverse, eigenschappen van het zorgsteltsel maakt dat de innovators de loosers zijn. Inderdaad eHealth kent vrijwel altijd alleen maar negatieve businesscases voor de betreffende verzekeraar of zorginstelling. De huidige NZa regels gaan uit van substitutie. Ofwel bij inzet technologie moet de formatie kleiner, of je moet meer omzet draaien. Je hebt dan vrijwel altijd ergens een verliezer.De kunst is om aan de ene kant het zorgsteltsel aan te passen opdat de prikkels positief werken en aan de andere kant tegelijk te innoveren op financiële mechanismen buiten het zorgsteltsel. Het ene moet in Den Haag gebeuren, het andere kan om het modern te zeggen uit de 'crowd' komen. Tijdens het symposium kreeg ik wat inspiratie .....

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
bottom of page