top of page

VIER PUNKT NULL


Zorg 4.0 is het nieuwe samenwerken met behulp van hedendaagse media.

Soms moeten er schijnbaar niet gerelateerde zaken op je pad komen om tot de realisatie te komen waar je mee bezig bent.

Zo was er vorige week de Hannover Messe waar Nederland het gastland was. In de media komt dan het beeld van premier Rutte en kanselier Merkel samen bij een als Frau Antje verklede autonome robot uit Nederland. Het thema van de Messe is namelijk Industrie 4.0.

Industrie 4.0 is de Duitse aanpak om Smart Factories te maken waarbij zowel de klant, leveranciers en overheid integraal worden betrokken op basis van het ‘internet der dingen’. Op deze manier kan optimaal flexibel de waarde worden gecreëerd voor de klant. Het snel delen van informatie is hierbij cruciaal. Stel je voor: de kaasfabriek ziet wat de voorraad in de koelkast van de klanten thuis is en kan voorspellen wat de productie moet zijn voor die week en dus hoeveel melk men moet inkopen en met welke kwaliteit.

Nu loopt de industrie vaak voor op de zorg in het toepassen van technologie. Kun je bedenken dat dezelfde principes in de zorg worden toegepast? Nu krijgt vooral de dialoog met de cliënt veel aandacht. Mijn samenwerking met bijvoorbeeld SPRINT leert ook dat de dialoog met mantelzorgers en onderzoekers veel kan bijdragen aan optimale zorg. Daar moet je toch iets mee kunnen.

Met de Duitse inzichten in Industrie 4.0 kunnen we versneld leren om Smart Practices te maken waarbij zowel cliënt, zorgaanbieders, wetenschap en maatschappij integraal worden betrokken op basis van ‘social media’!

Het andere wat op mijn pad kwam was de week voor de Hannover Messe. Toen had ik het genoegen om op de Fachtagung van het Deutsche Telemedizin Zentrum iets te vertellen over het In voor zorg! programma in Nederland. Het Duitse publiek was verbaasd over hoe ver we in Nederland zijn met politieke besluitvorming om de zorg toekomstbestendig te maken. Iemand riep dat we wel 15 jaar voorop lopen op Duitsland.

Ik realiseerde mij daarom dat we hier een kans hebben om de voorsprong op beleid ook om te zetten in voorsprong in Smart Practices. Gezamenlijk laten zien dat je daadwerkelijk veel meer kwalitatieve zorg kunt leveren tegen lagere kosten. Een uitdaging waar ik de samenwerking graag uitbreid!

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
bottom of page