top of page

Hoe geschikt is eHealth al voor jou?


Het rapport eHealth-monitor 2016 "Meer dan techniek", schets een beeld dat het gebruik van eHealth achter blijft en dat de maatschappij beter voorgelicht, geschoold en verandert moet worden voor een bredere acceptatie ervan. De e-healthweek 2017 heeft als bedoeling het publiek beter voor te lichten.

In de eHealthweek presenteren het aanbod in eHealth zich op grote schaal aan het publiek. Ieder bedrijf of instelling die een belang denken te hebben laten hun successen en mogelijkheden zien.

Heel mooi dat het aantal mogelijkheden steeds verder toeneemt. Ik geloof zeker dat het een bijdrage levert in het vernieuwen van de zorg naar de eigentijdse vorm van de 21ste eeuw.

Mijn conclusie is als ik het rapport doorneem dat eHealth (nog) niet geschikt is voor breed gebruik. De oorzaak ligt vooral bij het aanbod, niet de (potentiële) gebruikers.

De vraag is daarom welke van deze huidige en toekomstige eHealth mogelijkheden geschikt zijn voor jezelf.

Bekijk het aanbod, breng de vraag

Door met deze vraag naar het aanbod te kijken in de eHealthweek wordt een bezoek aan de evenementen vast interessanter. Oh ja en schroom niet te zeggen wanneer iets niet geschikt is voor jezelf en waar je echt naar op zoek bent! Bekijk het aanbod en breng de vraag. eHealth staat nog in de kinderschoenen. Ik schat de huidige totale geschiktheid op minder dan 1%. Dat kan beter.

Juist daar waar de menselijke maat zo belangrijk is is het cruciaal dat de technologie zich aanpast aan de de persoonlijke wensen en niet aan algemene demografische en maatschappelijke ideeën. Een mooie uitdaging voor al die slimmeriken die zich bezig houden met eHealth toepassingen.

Veel plezier in deze eHealthweek.

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
bottom of page