top of page

Refresh 2017: "Vernieuwing vernieuwd"


Aan het begin van het nieuwe jaar zijn we gericht op het nieuwe. En 2017 wordt het jaar van de vernieuwde vernieuwing! Wekelijks volgt een blog met verhalen uit de praktijk.

In het oude jaar 2016 en daarvoor bestond vernieuwing met slimme technologie in het sociale domein vaak uit implementatieprojecten en pilots die niet voorbij de eerste enthousiastelingen kwamen en bleven steken in de brede introductie. Zonde.

De nieuwe vernieuwing draait het andersom. Vernieuwing van de andere kant benaderen. Geen implementatie van technologie. Nee, maar wel individueel maatwerk, de menselijke maat en menswaardige aanpak door per geval een oplossing te zoeken bij een individuele vraag of probleem.

Het begint met het opsporen van de echte vragen. Dit is geen gemakkelijk proces. Het articuleren van wat er aan de hand is en wat de oplossing moet zijn is meestal teveel gevraagd. Aanbieders en leveranciers maken regelmatig de fout om te verwachten dat men precies weet wat hij of zij nodig heeft, en anders weet de leverancier het zelf wel. Niet dus. Het ophalen van de vragen en de verheldering van de vraag is dan ook de echte basis voor vernieuwing!

Het signaleren van problemen en toetsen of de persoon in kwestie het zo ervaart is dagelijks werk van maatschappelijk werk, zorg en welzijnswerkers. Deze werkers zijn de bestaande kracht in de samenleving die door een lerende omgeving voor ze te organiseren zelf ervaren vraaggedreven te innoveren door het passend gebruiken van de nieuwe mogelijkheden van slimme technologie.

De verheldering van de vraag en of slimme technologie iets kan betekenen is het beste te omschrijven in een verhaal wat en hoe iets opgelost kan worden; in de taal van de potentiële gebruikers, dus niet die van de aanbieders. Deskundigen zoals onafhankelijke vrijwilligers kunnen langsgaan om de mogelijkheden door te nemen en het verhaal op te halen.

Vervolgens wordt het verhaal getoetst aan bestaande kaders en randvoorwaarden. Wetten, regelgeving, financiën, veiligheid, technische mogelijkheden, kennis en vaardigheden stellen grenzen aan de haalbaarheid. Het kan zijn dat er eenvoudig oplossingen zijn, maar vaak is er enige organisatie zoals het trainen van vaardigheden en regelen van technische randvoorwaarden nodig.

Als het verhaal is omgezet naar een haalbare oplossing die iedereen begrijpt kan met tot uitvoering overgaan. Zo vernieuwd de samenleving vanuit de echte vragen van mensen, één voor één.

Volgende week het verhaal van mijn eigen moeder en drijfveer voor wat ik nu doe.

AptaVivar heeft de aanpak voor vraaggedreven innovatie in het sociale domein de afgelopen jaren ontwikkeld en verfijnd en levert met deze ervaring en materie-deskundigheid passend advies, onderzoek, workshops en organiseert leeromgevingen voor de samenleving om deze succesvol vraaggedreven te vernieuwen.

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
bottom of page