top of page

Blij😊ven

Thuis blijven wonen is voor velen een wens en voor sommigen een noodzaak. Gemeenten in den lande zijn op verschillende manieren bezig om mogelijkheden te scheppen aanpassingen aan de woning mogelijk te maken.

Sommige gemeenten hebben al de blijverslening mogelijk gemaakt. Anderen zijn met de voorbereiding en besluitvorming bezig. Hierdoor kunnen bewoners van zowel eigen huizen als huurhuizen tegen gunstige voorwaarden een lening krijgen om hun huis aan te passen aan hun behoeftes. Bij de aanpassingen kunnen gemeenten er voor kiezen om ook investeringen in domotica en andere slimme leeftechnologien als doel mee te nemen.

De investeringen in domotica kunnen veel meer bijdragen aan de kwaliteit van leven. Er is meer nodig dan alleen een slaapkamer op begane grond. Juist rustig kunnen slapen omdat een sensor over je waakt maakt het blijven wonen prettig.

De kunst is om het meest geschikte product aan te schaffen. Door het gigantische aanbod zie je al gauw door het bos je eigen boom niet meer.

Uitproberen van slimme leeftechnologie!

Maar daar is ook iets aan te doen. De gemeente Dalfsen zet eerst in om inwoners zelf te laten ervaren welke slimme technologie voor hun werkt. In samenwerking met het sociale veld van zorg, welzijn, wooncorporaties en lokale bedrijsleven is een uitprobeerdienst voor slimme leeftechnologie opgezet. Inwoners kunnen daar een beroep op doen en worden dan geholpen door deskundige vrijwilligers voor advies. Vervolgens kan men een maand lang een middel uitproberen.

Op deze wijze wordt duidelijk voor een inwoner of het hun de waarde geeft zoals het hebben van een goede nachtrust of veiliger thuis zijn. Zo is de eigen boom in dat hele grote bos gevonden.

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
bottom of page