top of page

Gedachtenlezen is de oplossing!

Stel een patiënt komt bewusteloos de spoedeisende hulp binnen en de artsen doorlopen het protocol. Als ze een specifieke vraag hebben over de allergieën, implantaten, medicatie of voorgeschiedenis wordt de gedachten van de patiënt geraadpleegd om het antwoord te vinden en kunnen ze geïnformeerd verder.

Dit is in 2016 zeker nog niet aan de orde, maar zeg dat als we 20 jaar verder zijn gedachtenlezen gemeengoed is.

Wat te doen in de tussentijd?

In het weekend van 20 tot 22 mei werd het Dutch Health Hackaton in verschillende steden georganiseerd, waaronder Groningen.

Ik had het genoegen in het team te zitten die een eerste stap wil zetten. Met de naam In Case of Emergancy data (ICE'd) is een concept uitgewerkt geïnspireerd op snapchat, contactloos betalen en bonuskaarten. Het team kreeg de tweede prijs, met als speciale opmerking dat het een 'game changer' kan worden.

Interesse? Tweet dan Marie-José Bonthuis (@Emjeeh)

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
bottom of page