top of page

MBO Zorg & Technologie opleiding start in 2016-2017!...?


Op 21 april was ik aanwezig bij het de Expertmeeting Zorg & Technologie van Utrechtzorg.net, een samenwerkingsverband tussen zorginstellingen, onderwijs en bedrijfsleven. Daar werd door vier MBO scholen een intentieverklaring ondertekend om samen te werken in het opzetten van keuzedelen "Zorginnovaties en technologie" op niveau 4 en "Zorg en technologie" op niveau 3. Hiermee krijgen studenten de kans zich in dit veld te specialiseren.

Het is absoluut een mijlpaal te noemen dat het onderwerp zorg & technologie in de structuren van nu al het onderwijs een plek krijgt. Niet alleen op universiteiten en hogescholen.

In de expertmeeting liet Ton Pagen van Zorgtechniek Limburg zien dat ze in het diepe zuiden al een paar jaar onderweg zijn om studiemateriaal te ontwikkelen. Binnenkort starten zij met het gebruik in lessen. De les om leren om te gaan met Zora de zorgrobot lijkt mij persoonlijk heel interessant.

De thema's die in het lesmateriaal van de 4 MBO's komen zijn goed doordacht. Niet alleen leren welke technologische mogelijkheden er zijn, maar ook juist aandacht voor het gesprek met de cliënt over zorgtechnologie en de motivatie om het te gebruiken door zowel de zorgmedewerkers als de cliënten en hun omgeving.

De docenten worden uiteraard meegenomen in het beheersen van de stof om hun studenten goed te kunnen coachen en ondersteunen.

Allemaal een dikke uitroepteken waard!!!

Maar in de titel staat ook een vraagteken. Mijn vragen zijn:

- Waarom heeft het zo lang geduurd voordat op MBO niveau het onderwerp deze aandacht krijgt? De Herziening Kwaliteitsstructuur was nu een belangrijke trigger.

- Wat moeten we met de zorgmedewerkers die nooit het onderwerp in hun opleiding hebben gehad? Want pas in 2019/2020 komen de eerste studenten van de opleiding. In termen van technologie een eeuwigheid.

Hier ligt dus ook nog een schone taak te wachten!

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
bottom of page