top of page

Kennis!!! 

De basis om te innoveren begint met gedegen kennis.  Kennis sterkt de eigen organisatie om te anticiperen op de 'disrupties' die nieuwe technologieën kunnen brengen.  De media staan vol met onderwerpen zoals Internet of Things, Robotica, 3D printing, Kunstmatige Intelligentie, Machine Learning , Quantum Computing en ga zo maar door. Wat betekent dat?

Het recht op de menselijke maat als uitgangspunt is cruciaal voor succesvol en sociaal te innoveren! 

Met dit uitgangspunt biedt Aptavivar naast advies, coaching en programma/ project- management de volgende cursussen aan:

- eHealth in Beweging samen met Reade Academy

- Innoveren kun je leren! samen met Q-Academy

eHealth in Beweging

In samenwerking met Reade Academy is de cursus "eHealth in beweging" ontwikkeld.

 

Een iPad of een smartphone, tegenwoordig hebben veel mensen wel één van deze middelen tot hun beschikking. Deze zijn ook handig om te gebruiken in bewegingstimulering! Denk hierbij aan gebruik van een app bij educatie of oefenen voor motoriek of cognitie. Het gebruik van deze apps zou wellicht veel toe kunnen voegen zowel tijdens als in de nazorg van de neurorevalidatiebehandeling,  fysiotherapie en om gewoon fit te worden en blijven.

Maar waar te beginnen? Een goed overzicht van de beschikbare apps is noodzakelijk om een goede keuze te kunnen maken welke app voor welk doel gebruikt zou kunnen worden. Hoe zoek je dan de juiste app bij het juiste doel of de juiste vraag van de persoon in kwestie? 

Weet je zelf wel genoeg van de app om deze binnen de richtlijnen toe te passen en te kunnen uitleggen en motiveren deze app ook te gebruiken? Heb jij deze vragen, dan is dit een goede training! Het uiteindelijke doel is in staat te zijn personen zo te instrueren dat een app optimaal gebruikt wordt hun te stimuleren om goed te bewegen. 

De Juiste Zorg op de Juiste Plek

De cursist krijgt inzicht in welke apps geschikt zijn voor specifieke bewegingsstimulering, is in staat de persoon zo te instrueren dat deze optimaal gebruikt worden en weet de regelgeving en richtlijnen  rond het gebruik van apps toe te passen. Ontwikkelingen zoals De Juiste Zorg Op de De Juiste Plek en het toetsingskader inzet Ehealth van het IGJ maken deze cursus actuelere dat ooit. De  training is geschikt voor alle behandelaars en begeleiders en hun managers in  neurorevalidatie tot bewegingsactiviteten en wordt verzorgd door Judith Vloothuis, revalidatiearts.

Vraag deze cursus aan bij Reade Academy: readeacademy@reade.nl

Anker 1
Q-academy.png

Innoveren kun je leren! (Nieuw dit voorjaar)

In samenwerking met Q-Academy is de cursus "Innoveren kun je leren!" in ontwikkeling.

 

Vergroten van je innovatiekracht: herkennen, vinden en toepassen van technologische innovaties zoals Ehealth in de langdurige zorg

De zorg verandert in snel tempo. De behoefte aan innovatie is groter dan ooit. Technologische ontwikkelingen zoals Ehealth maken Juiste Zorg op de juiste Plek mogelijk en verhoogd de kwaliteit van leven. Ehealth staat dan ook hoog op de agenda in de zorg. Voor zorgorganisaties is het de kunst om tijdig in deze stroom mee te bewegen en kansen aan te grijpen om op innovatieve wijze de geleverde zorg te verbeteren. Vaak wordt gedacht dat innoveren alleen weggelegd is voor de echte ‘creatievelingen’ onder ons, maar…. iedereen kan het. De innovatiekracht zit in al in je en is te gebruiken. Innoveren kun je namelijk leren! 

Vraag alvast deze cursus aan bij Q-Academy via het contactformulier.

Anker 2
bottom of page